0901 885 666

Bếp điện từ đôi kết hợp FEUER F89 Hi-light

0

Giá:                       Sản phẩm dự án

Model:                   F89 Hi-light
Hãng sn xut:     FEUER
Xut x:                Made in Spain
Bo hành:             3 năm
Khuyến mi:         Tư vấn khảo sát, vận chuyển và lắp đặt miễn phí