0946 823 698 kinhdoanh@feuer.vn Feuer Khởi nguồn hạnh phúc

Tuyển nhân viên kinh doanh tháng 06/2015

Chỉ tiêu:  05 nhân viên kinh doanh 1. Nhân viên bán hàng tại khu vực Hà Nội:   Triển khai kế hoạch tiếp thị, bán hàng trong khu vực Hà Nội. 2. Nhân viên kinh doanh quản lý đại lý:   Xây…

Mehr Lesen

Tuyển nhân viên kinh doanh tháng 6/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Đại Lý Mô tả công việc - Xây dựng và quản lý hệ thống  đại lý bán hàng  trong khu vực HàNội và ngoại tỉnh. Yêu cầu công việc: -   Nam/Nữ ngoại hình ưa…

Mehr Lesen